Vull fer-me soci

Us agradaria sortir d’Armat ?
Us agradaria sortir a la Passió ?
Voldríeu aportar el vostre granet de sorra a l’entitat ?
O simplement ...
Voleu col·laborar a mantenir viva una tradició centenària de la nostra ciutat ?

Formalitzeu la vostra inscripció, emplenant aquest imprès: (descarregar)